Steinkjerbygg har en viktig rolle i kampen mot koronasmitte

Steinkjerbygg gjennomfører en rekke tiltak for å redusere faren for koronasmitte. Vi har i samråd med kommuneoverlegen intensivert renholdet vi utfører og følger kommunens vedtatte retningslinjer. 

Vi har spesielt styrket det daglige renholdet med flere ressurser på sykehjem og bosenter, samt på helse- og beredskapshuset. Vi gjennomfører nå renhold daglig også i helgene på disse byggene, og har spesielt fokus på renhold av kontaktpunktene. Vi omdisponerer renholdere fra andre formålsbygg for å sikre kapasitet til det økte renholdet i helse- og omsorgsbyggene.

Hvordan vasker vi?

Det er gjennomført faglige vurderinger på renholdsmetoder. Vi utfører vanlig renhold, renhold
men med ekstra stor fokus på kontaktpunkter der vi benytter mikrokluter. Riktig bruk av mikrokluter fjerner en stor mengde bakterier og virus og vil i stor grad hindre videre spredning. Bruk av mikrofiberkluter er raskt og effektivt sammenlignet med bruk av desinfeksjonsmidler. Desinfeksjonsmidler prioriteres i tillegg nå til sykehus og legevakt og er utfordrende å få levert. Vi følger basale smittevernrutiner med det utstyr vi har tilgjengelig og har stor fokus på kvalitet og frekvens. Steinkjerbyggs renholdere har en kjempeviktig rolle i kampen mot koronaviruset!

Vedlikeholdsteamene prioriterer de viktigste oppgavene og bestillingene og prøver å forsere planlagt vedlikeholdsarbeid på stengte bygg fremover.

Hva med byggeprosjektene?

Byggeprosjektene går foreløpig som normalt, men om situasjonen vedvarer vil fremdriften kunne påvirkes på noen av prosjektene. Vi har stor fokus på å holde normal drift og fremdrift ikke minst med tanke på alle entreprenører og leverandører som vi har avtaler med eller skal inngå avtaler med i tiden fremover.

Slik når du oss

Steinkjerbygg KF følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og har stor fokus på sikkerhet og helse for både egne ansatte og alle vi møter i det daglige arbeidet. Medarbeidere som jobber administrativt og med byggeprosjektene har i hovedsak etablert seg med hjemmekontor og jobber derifra. 

Våre lokaler på Rådhuset og i Skippergata er stengt for besøkende, men vi er tilgjengelig på telefon og mail og kan stille på webmøter etter behov.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe! 

Del på sosiale medier