Meld feil, mangler eller skade på din bolig eller fellesområder

Hvis det skjer akutte hendelser som f.eks. vannlekkasje eller strømbrudd innenfor ordinær arbeidstid (08.00-15.30) kan også dette nummeret benyttes.
Vakttelefon: 46 87 47 37
Benyttes hvis det oppstår akutte hendelser utenfor ordinær arbeidstid (15.30 - 08.00) som ikke kan vente til neste virkedag.