Tomter med unik beliggenhet!

Tomtene har en flott beliggenhet i Frøsetåsen, med nydelig utsikt og gode solforhold. Frøsetåsen er et rolig, stille og trygt boligområde. Det er gang- og sykkelvei frem til barnehage, skole og idrettsanlegg på Lø. Området Sørlia har et aktivt miljø, med bl.a. egne fotballag. Det er ballbinge og avsatte friarealer, så boligområdet er veldig familievennlig. Gang- og sykkelvei går også helt til Steinkjer sentrum i trygge og flotte omgivelser langs Beitstadfjorden. Med bil tar det få minutter til Lø og Steinkjer sentrum. Interne veier er opparbeidet med asfalt og gatelys.

Ta kontakt for visning, så kan vi se på mulighetene som finnes for din aktuelle tomt.

Oversikt over tomtene med areal og priser:

 • Magistratbakken 42  -  940 m2  -  kr 451 000,-
 • Magistratbakken 44  -  860 m2  -  kr 434 000,-
 • Magistratbakken 46  -  820 m2  -  kr 434 000,-
 • Magistratbakken 49  -  940 m2  -  kr 453 000,-
 • Noras veg 2                -   1110 m2  -  kr 493 000,-
 • Noras veg 4                -  1010 m2  -  kr 469 000,-
 • Noras veg 6                -   950 m2  -  kr 456 000,-
 • Noras veg 8                -   990 m2  -  kr 464 000,-
 • Noras veg 12               -  1100 m2  -  kr 491 000,-
 • Noras veg 14               -  1130 m2  -  kr 497 000,-
 • Noras veg 22               - 1040 m2  - kr 477 000,-
Frøsetåsen_grenser
Reguleringskart
Frøsetåsen
Frøsetåsen-3
Frøsetåsen-9
Frøsetåsen-6
Frøsetåsen-2
Frøsetåsen-7