icon_shake_blue

Kjøpe bolig

Ta gjerne kontakt med oss for å få en oversikt over hvilke boliger vi til enhver tid har for salg.

Fra leie til eie

Leier du kommunal bolig i dag? Det er et mål for både lokale og sentrale myndigheter at de fleste som i dag leier, skal ha mulighet til å eie sin egen bolig.

Boligkontoret i Steinkjer kommune kan gi deg økonomisk rådgivning og informasjon som kan være nyttig hvis du har lyst til å kjøpe bolig. Ta gjerne kontakt med dem! 

Kontaktskjema

Telefon: 74 16 90 00