Ledige stillinger

Steinkjerbygg har nå 2 spennende stillinger ledig!

Økonomi/regnskapsmedarbeider

Steinkjerbyggkonsernet er inne i en meget spennende utvikling med økende oppdragsmengde. Vi søker en erfaren medarbeider innen økonomi, regnskap og administrative arbeidsoppgaver. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser basert på utdannelse, erfaring og kompetanse samt gunstig forsikringsordning i KLP. Vi har et godt og hektisk arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

For mer informasjon og søknad, se fullstendig stillingsutlysning på Finn.

Eiendoms- og boligutvikler

Steinkjerbyggkonsernet er inne i en meget spennende utvikling med stor oppdragsmengde. Konsernet forvalter 750 kommunale utleieboliger og skal starte en fornyingsprosess i 2020. Videre har selskapet en stor tomtereserve for planlegging og bygging av boliger i egen regi eller i samarbeid med andre eiendomsaktører. Vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse og kapasitet på eiendomsutvikling.

For mer informasjon og søknad, se fullstendig stillingsutlysning på Finn.

 

 

 

Del på sosiale medier

Kontaktskjema