icon_building_blue

Leie bolig

Bolig- og tildelingskontoret i Steinkjer kommune har ansvaret for å behandle søknadene til de kommunale boligene, og for tildeling av alle kommunale boliger, også omsorgsboliger.

Steinkjerbygg har ansvaret for den tekniske og økonomiske forvaltningen av leieforholdene.

Vil du søke om en kommunal bolig, enten det er en omsorgsbolig eller en ordinær bolig, finner du søknadsskjema og kontaktinformasjon til bolig- og tildelingskontoret på nettsidene til Steinkjer kommune. 

Er det feil eller mangler knyttet til leieforholdet ditt eller boligen du bor i, tar du kontakt med Steinkjerbygg.
Her finner du kontaktinformasjonen.

Fra leie til eie

Leier du kommunal bolig i dag? Det er et mål for både lokale og sentrale myndigheter at de fleste som i dag leier, skal ha mulighet til å eie sin egen bolig.

Boligkontoret i Steinkjer kommune kan gi deg økonomisk rådgivning og informasjon som kan være nyttig hvis du har lyst til å kjøpe bolig. Ta gjerne kontakt med dem! 

Kontaktskjema

Telefon: 74 16 90 00