icon_building_blue

Leie bolig

Skolegata

 

Hvordan får jeg leid bolig hos Steinkjerbygg?

  • Bolig- og tildelingskontoret i Steinkjer kommune har ansvaret for å behandle søknadene til de kommunale boligene, og for tildeling av alle kommunale boliger, også omsorgsboliger.
  • Steinkjerbygg har ansvaret for den tekniske og økonomiske forvaltningen av leieforholdene.
  • Vil du søke om en kommunal bolig, enten det er en omsorgsbolig eller en ordinær bolig, finner du søknadsskjema og kontaktinformasjon til bolig- og tildelingskontoret på nettsidene til Steinkjer kommune.

Når du bor hos Steinkjerbygg

  • Når du flytter inn i ny leilighet, skal denne være rengjort og i henhold til den kommunale standarden. Ved overtakelse skal det signeres en sjekkliste av både leietaker og utleieren.
  • Feil og mangler som oppstår underveis i leieforholdet, skal du melde inn til Steinkjerbygg.
  • Hvis du kontakter oss utenom arbeidstid (08:00-15:00), og det er din uaktsomhet som er grunnen til at du må ha hjelp fra oss, vil du få en faktura for den tiden vi bruker på å hjelpe deg. Dette gjelder for eksempel hvis du har rotet bort nøkkelen din.
  • Vilkårene for når Steinkjerbygg kan bistå med vedlikehold av boligen du leier av oss, er regulert i leiekontrakten og i husleieloven.

 

Kontaktskjema

Telefon: 74 16 90 00