Har du spørsmål eller er du interessert i å leie Steinkjers råeste kontorlokaler?

Ta kontakt med:

Svein Olav Hansen
Utleie nærings- og kontorbygg

Bli med inn i O2-bygget