Innovasjonscampus

Innovasjonscampus Steinkjer

NØKKELINFO:

ARKITEKT: Praksis Arkitekter AS, InCube AS
PROSJEKTERENDE: Norconsult AS, Steinkjer
ADRESSEKongens Gate, Steinkjer
FERDIGSTILLINGSDATO: August 2019
AREAL OMBYGGING: 9000 m BTA
AREAL NYBYGG: 7000 m BTA
 ENTREPRENØRER:
Bygningsmessige arbeider: FuglesangDahl
Heis: Otis AS
Røranlegg: RørTek AS
Elektroniske anlegg: Bravida AS
Byggautomasjon: GK inneklima AS
Luftbehandlingsanlegg: GK Nord-Trøndelag AS

 

 

 

 

 

 

Innovasjonscampus Steinkjer (ICS) skal huse Nord Universitet samt 30 bedrifter og institusjoner. ICS vil få en gulvflate på 15 ooo m hvor Nord Universitet skal benytte tre fjerdedeler av arealet og resten skal fylles av ulike næringsklynger. Dette blir en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv. Klyngene som skal inn i bygget er Landbruksklyngen, Forskning og Utvikling, Samfunnsutviklere og Kreativ klynge.

Prosjekteringsarbeider ledes av kommunens eierselskap DH Eiendom AS (et datterselskap av Steinkjerbygg KF) i samarbeid med Statsbygg.

For mer informasjon besøk nettsiden til ICS på https://innovasjonscampus.no/

Del på sosiale medier