Styret i Steinkjerbygg KF:

Per Tore Bratberg – styrets leder
Gjertrud Holand – nestleder
Anne Marthe Høgsnes – styremedlem
Odd-Eirik Grøttheim – styremedlem
Kristian Lunde Jenssen – styremedlem
Jon Eirik Brandtsegg – styremedlem
Elisabeth Erle Borg – varamedlem (fast møtende)
Henry Skevik– varamedlem
Merete Martine Utheim – varamedlem

Styret i Steinkjerbygg AS er det samme som Steinkjerbygg KF. I datterselskapene utgjør administrerende direktør styret.

Saksdokumenter i den enkelte sak fås ved hendvendelse til Steinkjerbygg KF ved å bruke adressen post@steinkjerbygg.no.

Styret har følgende møteplan i 2022:

15. februar
26. april
23. mai
21. juni

 

25. oktober
6. desember