Styret i Steinkjerbygg KF:

Odd-Eirik Grøttheim – styrets leder
Gjertrud Holand – nestleder
Elisabeth Erle – styremedlem
Per-Tore Støen – styremedlem
Kirsten Lange – styremedlem
Jon Eirik Brandtsegg – styremedlem
Bjørn Grønnesby – varamedlem

Styret i Steinkjerbygg AS er det samme som Steinkjerbygg KF. I datterselskapene utgjør administrerende direktør styret.

Saksdokumenter i den enkelte sak fås ved hendvendelse til Steinkjerbygg KF ved å bruke adressen post@steinkjerbygg.no.

Styret har følgende møteplan i 2024:

24. januar
22. mars
24. april
22. mai

 

26. september

13. november

4.desember