icon_tool

Byggdrift

I 2018 ble alle formålsbygg i Steinkjer kommune overført til Steinkjerbygg KF. Foretaket har ansvar for drift og vedlikehold av disse. Antall formålsbygg er 43 stk. I tillegg har foretaket 600 boliger for utleie fordelt på boenheter på eldresenter, boenheter for omsorg og gjennomgangsboliger.

Vedlikeholdet spenner over et bredt arbeidsområde med forskjellige typer bygg, alt fra boliger til skoler og sykeheimer. Dette krever at kompetansen er allsidig og det legges stor vekt på å utvikle en god nok totalkompetanse i foretaket. Driftsoperatørene er organisert i tre vedlikeholdsteam som er geografisk oppdelt i Nord, Sør og Sentrumsteam. Hvert team har egen teamleder.

Renhold er organisert i to soner som er geografisk fordelt i Sør og Nord. Det blir uført daglig og periodisk renhold på alle formålsbygg. Behovet for smittevask er økende på institusjoner. For å gjennomføre dette stilles det strenge krav til opplæring og utførelse. Det blir arrangert kurs med forskjellige tema, en stor andel av renholderne har fagbrev og det legges opp til at flere får muligheten til å ta det.

Steinkjerbyggkonsernet har om lag 90 medarbeidere i avdelingen for Byggdrift, fordelt på byggdriftere og renholdere.