icon_tool

Vedlikehold

  • Når du flytter inn i en ny leilighet, skal denne være rengjort og i henhold til den kommunale standarden. Ved overtakelsen skal det signeres en sjekkliste av både leietakeren og utleieren.
  • Feil og mangler som oppstår underveis i leieforholdet, skal du melde inn til Steinkjerbygg.
  • Hvis du kontakter oss utenom arbeidstid (08:00 – 15:00), og det er din uaktsomhet som er grunnen til at du må ha hjelp av oss, vil du få en faktura for den tiden vi bruker på å hjelpe deg. Dette gjelder for eksempel hvis du har rotet bort nøkkelen din.
  • Vilkårene for når Steinkjerbygg kan bistå med vedlikehold av boligen du leier av oss, er regulert i leiekontrakten og i husleieloven.