Kulturhuset

Om prosjektet

Følg TV-serien om byggingen av det nye kulturhuset på Trønder-TV. Se en smakebit her.

Prosjektet Kulturhuset omfatter bygging av nytt kulturhus på 9000 m2. Eksisterende bygg på byggetomt i Jakob Weidemans gate skal rives, mens eksisterende bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus.

Rivingen av Atleten er ferdig, du kan se hele prosessen her.

Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Det nye kulturhuset vil blandt annet inneholde:

  • Bibliotek og folkeverksted
  • Kino
  • Storsal
  • Lille sal
  • Digitalt visningsrom/Steinkaret
  • Galleri
  • Egge museum
  • Restaurant

Bygging av nytt kulturhus inngår i Prosjekt Jakob, som også omfatter renovering av Samfunnshuset. Prosjekt Jakob vil gi et betydelig løft for alle kulturarrangører, publikum og innbyggere i nordre del av Trøndelag, og vil gi alle grupperinger en unik mulighet til å jobbe tett sammen og skape en ny møteplass. Unge og eldre, profesjonelle og amatører vil kunne danne et kreativt felleskap for god utvikling innenfor kulturfeltet.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

Vår 2021

Ferdigstilling

Sommer 2023

Adresse

Jakob Weidemannsgate

Kvadratmeter

9000 m²

Totalentreprenør

Veidekke Entreprenør AS

Arkitekt

Praksis Arkitekter AS, PirII