Kulturhuset

Om prosjektet

Følg TV-serien om byggingen av det nye kulturhuset på Trønder-TV. Se en smakebit her.

Prosjektet Kulturhuset omfatter bygging av nytt kulturhus på 9000 m2. Eksisterende bygg på byggetomt i Jakob Weidemanns gate ble revet, mens eksisterende bygg i Strandvegen 4 ble renovert og inngår i det nye kulturhuset.

Rivingen av Atleten er ferdig, du kan se hele prosessen her.

Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en underetasje som vender mot elva. Det nye kulturhuset vil blant annet inneholde:

  • Bibliotek og folkeverksted
  • Kino
  • Hovedscenen
  • Elvesalen
  • Digitalt visningsrom Steinkaret
  • Kunstrom Jakob
  • Telegrafen
  • Egge museum
  • Restaurant

Kulturhuset er en del av kulturkvartalet, som også omfatter Samfunnshuset. Dette vil gi et betydelig løft for alle kulturarrangører, publikum og innbyggere i nordre del av Trøndelag, og vil gi alle grupperinger en unik mulighet til å jobbe tett sammen og skape nye møteplasser. Unge og eldre, profesjonelle og amatører vil kunne danne et kreativt felleskap for god utvikling innenfor kulturfeltet.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

Våren 2021

Ferdigstilling

Høsten 2023

Adresse

Jakob Weidemannsgate 1

Kvadratmeter

9000 m²

Totalentreprenør

Veidekke Entreprenør AS

Arkitekt

Praksis Arkitekter AS, PirII