Steinkjerbygg KF

Vi bygger framtida

Adresse

Postboks 3050 7709 Steinkjer

Mail

Ta kontakt med oss

74 91 40 00

Innenfor ordinær åpningstid 08.00 – 15.30

Vakttelefon: 46 87 47 37
Henvendelser utenfor ordinær åpningstid som ikke kan vente til neste virkedag

Steinkjerbyggkonsernet

Steinkjerbyggkonsernet består av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS, DH Eiendom AS, Steinkjerhus AS, Steinkjer Tomteselskap AS, Steinkjer Kulturbygg AS, Dampsaga Kulturbygg AS og Steinkjer Rådhus AS. Selskapene har felles administrasjon og nedenfor finner du kontaktinformasjon.

Prosjektavdeling og administrativ ledelse finner du i 6 etasje på Rådhuset. Avdeling Byggdrift har base i Skippergata 11 ved bystranda.

Utleie

Toril Våset

Utleie boliger
Tlf.: 90 87 02 43

Anette Orti

Utleie skoler
Tlf.: 91 91 04 47

Svein Olav Hansen

Utleie nærings- og kontorbygg
Tlf.: 95 07 22 26

Administrasjon

Bjørn Kalmar Aasland

Administrerende direktør
Tlf.: 90 16 52 25

Johan Rodum

Økonomileder
Tlf.: 90 53 35 49

Ketil Stavås Olsen

Avdelingsleder Byggdrift
Tlf.: 47 47 57 37

Olav Brandt Brauti

Avdelingsleder prosjekt
Tlf.: 46 79 50 21

Svein Olav Hansen

Seniorkonsulent
Tlf.: 95 07 22 26

Lars Arve Nervik

Eiendomsutvikler
Tlf.: 97 00 93 72

Anne Jørstad

Økonom/regnskapsmedarbeider
Tlf.: 90 76 09 88

Avdeling Byggdrift

Ketil Stavås Olsen

Avdelingsleder Byggdrift
Tlf.: 47 47 57 37

Målfrid Sem

Renholdsleder
Tlf.: 91 91 19 80

Roar Aalberg

Driftsleder
Tlf.: 90 15 41 22

Bjørn Joar Aalberg

Fagkonsulent drift
Tlf.: 99 63 30 80

Elisabeth Hansen

Soneleder renhold
Tlf.: 91 35 27 20

Ann Kristin Mellan

Soneleder renhold
Tlf.: 46 19 98 20

Ronny Pettersen

Teamleder drift
Tlf.: 99 24 26 67

Kai Sivertsen

Teamleder drift
Tlf.: 91 53 82 77

Jon Eirik Brandtsegg

Teamleder drift
Tlf.: 95 47 08 08

Toril Våset

Konsulent
Tlf.: 90 87 02 43

Anette Orti

Konsulent
Tlf.: 91 91 04 47

Avdeling Prosjekt

Olav Brandt Brauti

Avdelingsleder Prosjekt
Tlf.: 46 79 50 21

Pål Christian Berg

Prosjektleder
Tlf.: 98 43 82 32

Robin Buvarp

Ingeniør
Tlf.: 95 28 35 88

Heidi Engan

Prosjektleder
Tlf.: 90 68 67 42

Asgeir Feragen

Prosjektleder
Tlf.: 90 74 33 26

Ingunn Ramdal

Prosjektleder
Tlf.: 95 03 75 25

Torje Røseng

Controller
Tlf.: 97 88 72 14

Ta kontakt