Steinkjerbygg KF

Vi bygger framtida

Adresse

Postboks 3050 7709 Steinkjer

Mail

Ta kontakt med oss

74 91 40 00

Merk! Nye åpningstider for kundemottaket er mellom kl. 10.00 og 13.00. 

Hvis det skjer akutte hendelser som f.eks. vannlekkasje eller strømbrudd innenfor ordinær arbeidstid (08.00-15.30) kan også dette nummeret benyttes.

Vakttelefon: 46 87 47 37
Benyttes hvis det oppstår akutte hendelser utenfor ordinær arbeidstid (15.30 - 08.00) som ikke kan vente til neste virkedag.

 

Steinkjerbyggkonsernet

Steinkjerbyggkonsernet består av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS, InnoCamp AS, Steinkjerhus AS, Steinkjer Tomteselskap AS, Steinkjer Kulturbygg AS, Dampsaga Kulturbygg AS, Sagmestervegen 2B AS, Seilmakergata 2 AS og Steinkjer Rådhus AS. Selskapene har felles administrasjon og nedenfor finner du kontaktinformasjon.

Prosjektavdeling og administrativ ledelse finner du i 6 etasje på Rådhuset. Avdeling Byggdrift har base i Skippergata 11 ved bystranda.

Utleie

Toril Våset

Utleie boliger

toril.vaset@steinkjerbygg.no
Tlf.: 90 87 02 43

Anette Orti

Utleie skoler

anette.veronika.orti@steinkjerbygg.no
Tlf.: 91 91 04 47

Svein Olav Hansen

Utleie nærings- og kontorbygg

svein.olav.hansen@steinkjerbygg.no
Tlf.: 95 07 22 26

Administrasjon

Ingunn Ramdal

Administrerende direktør

ingunn.ramdal@steinkjerbygg.no
Tlf.: 95 03 75 25

Johan Rodum

Økonomileder 

johan.rodum@steinkjerbygg.no
Tlf.: 90 53 35 49

Anne Jørstad

Økonom/regnskapsmedarbeider

anne.jorstad@steinkjerbygg.no
Tlf.: 90 76 09 88

Avdeling Bolig- og eiendomsutvikling

Lars Arve Nervik

Leder Bolig- og eiendomsutvikling

lars.arve.nervik@steinkjerbygg.no
Tlf.: 97 00 93 72

Pål Melgård

Teamleder bolig

pal.melgard@steinkjerbygg.no
Tlf.: 99 72 09 70

Åmund Revhaug

Boligklargjører

amund.revhaug@steinkjerbygg.no
Tlf.: 45 97 27 76

Fredrik Langseth

Trainee Bolig- og eiendomsutvikling

fredrik.langseth@steinkjerbygg.no
Tlf.: 94 81 83 50

Avdeling Byggdrift

Bjørn Kristian Feragen

Leder Byggdrift

bjorn.kristian.feragen@steinkjerbygg.no
Tlf.: 90 97 08 04

Roar Aalberg

Driftsleder

roar.aalberg@steinkjerbygg.no
Tlf.: 90 15 41 22

Målfrid Sem

Fagansvarlig renhold

malfrid.sofie.sem@steinkjerbygg.no
Tlf.: 91 91 19 80

Bjørn Joar Aalberg

Fagkonsulent drift

bjorn.joar.aalberg@steinkjerbygg.no
Tlf.: 99 63 30 80

Elisabeth Hansen

Teamleder renhold

elisabeth.hansen@steinkjerbygg.no
Tlf.: 91 35 27 20

Ann Kristin Mellan

Teamleder renhold

ann.kristin.mellan@steinkjerbygg.no
Tlf.: 46 19 98 20

Ingrid Barkhald

Teamleder renhold

ingrid.barkhald@steinkjerbygg.no
Tlf.: 99 08 52 42

Glory Purisima Muriera

Teamleder renhold

glory.purisima.muriera@steinkjerbygg.no
Tlf.: 99 08 52 68

Ronny Pettersen

Teamleder drift

ronny.pettersen@steinkjerbygg.no
Tlf.: 99 24 26 67

Jon Eirik Brandtsegg

Teamleder drift

jon.eirik.brandtsegg@steinkjerbygg.no
Tlf.: 95 47 08 08

Jørn Vanebo

Teamleder drift

jorn.vanebo@steinkjerbygg.no
Tlf.: 98 25 34 34

Avdeling Prosjekt

Olav Brandt Brauti

Prosjektleder

olav.brauti@steinkjerbygg.no
Tlf.: 46 79 50 21

Pål Christian Berg

Prosjektleder

pal.christian.berg@steinkjerbygg.no
Tlf.: 98 43 82 32

Heidi Engan

Prosjektleder

heidi.engan@steinkjerbygg.no
Tlf.: 90 68 67 42

Ta kontakt