Steinkjerbygg KF

Vi bygger framtida

Adresse

Postboks 3050 7709 Steinkjer

Mail

Ta kontakt med oss

74 91 40 00

Innenfor ordinær åpningstid 08.00 – 15.30

Vakttelefon: 46 87 47 37
Benyttes ved henvendelser utenfor ordinær åpningstid som ikke kan vente til neste virkedag

Innmelding av avvik:
Hvis du oppdager feil eller avvik ved en leilighet eller et bygg kan du melde inn dette på linken nedenfor. Meldingen følges opp så raskt det lar seg gjøre.

Meld AVVIK

Steinkjerbyggkonsernet

Steinkjerbyggkonsernet består av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS, InnoCamp AS, Steinkjerhus AS, Steinkjer Tomteselskap AS, Steinkjer Kulturbygg AS, Dampsaga Kulturbygg AS, Sagmestervegen 2B og Steinkjer Rådhus AS. Selskapene har felles administrasjon og nedenfor finner du kontaktinformasjon.

Prosjektavdeling og administrativ ledelse finner du i 6 etasje på Rådhuset. Avdeling Byggdrift har base i Skippergata 11 ved bystranda.

Utleie

Toril Våset

Utleie boliger

[email protected]
Tlf.: 90 87 02 43

Anette Orti

Utleie skoler

[email protected]
Tlf.: 91 91 04 47

Svein Olav Hansen

Utleie nærings- og kontorbygg

[email protected]
Tlf.: 95 07 22 26

Administrasjon

Frode Nordgaard

Administrerende direktør

[email protected]
Tlf.: 91 86 98 94

Johan Rodum

Økonomileder 

[email protected]
Tlf.: 90 53 35 49

Ketil Stavås Olsen

Avdelingsleder Byggdrift

[email protected]
Tlf.: 47 47 57 37

Olav Brandt Brauti

Avdelingsleder Prosjekt

[email protected]
Tlf.: 46 79 50 21

Svein Olav Hansen

Seniorkonsulent

[email protected]
Tlf.: 95 07 22 26

Anne Jørstad

Økonom/regnskapsmedarbeider

[email protected]
Tlf.: 90 76 09 88

Karl Jørgen Ertsås

Personalleder

[email protected]
Tlf.: 93 67 62 65

Lars Arve Nervik

Eiendomsutvikler

[email protected]
Tlf.: 97 00 93 72

Avdeling Byggdrift

Ketil Stavås Olsen

Avdelingsleder Byggdrift

[email protected]
Tlf.: 47 47 57 37

Målfrid Sem

Renholdsleder

[email protected]
Tlf.: 91 91 19 80

Roar Aalberg

Driftsleder

[email protected],no
Tlf.: 90 15 41 22

Bjørn Joar Aalberg

Fagkonsulent drift

[email protected]
Tlf.: 99 63 30 80

Elisabeth Hansen

Fagansvarlig renhold

[email protected]
Tlf.: 91 35 27 20

Ann Kristin Mellan

Fagansvarlig renhold

[email protected]
Tlf.: 46 19 98 20

Ronny Pettersen

Teamleder drift

[email protected]
Tlf.: 99 24 26 67

Kai Sivertsen

Teamleder drift

[email protected]
Tlf.: 91 53 82 77

Jon Eirik Brandtsegg

Teamleder drift

[email protected]
Tlf.: 95 47 08 08

Toril Våset

Konsulent

[email protected]
Tlf.: 90 87 02 43

Anette Orti

Konsulent

[email protected]
Tlf.: 91 91 04 47

Jørn Vanebo

Teamleder drift

[email protected]
Tlf.: 98 25 34 34

Avdeling Prosjekt

Olav Brandt Brauti

Avdelingsleder Prosjekt

[email protected]
Tlf.: 46 79 50 21

Pål Christian Berg

Prosjektleder

[email protected]
Tlf.: 98 43 82 32

Torje Røseng

Prosjektleder

[email protected]
Tlf.: 97 88 72 14

Heidi Engan

Prosjektleder

[email protected]
Tlf.: 90 68 67 42

Asgeir Feragen

Prosjektleder

[email protected]
Tlf.: 90 74 33 26

Ingunn Ramdal

Prosjektleder

[email protected]
Tlf.: 95 03 75 25

Ta kontakt