Vi bygger framtida i Steinkjer

Steinkjerbygg forvalter, bygger og utvikler funksjonelle og fremtidsrettede formålsbygg, utleieboliger og tomteområder i Steinkjer Kommune. Konsernet forvalter i tillegg flere kontorbygg og er et viktig redskap for både steds- og byutvikling.

Steinkjerbygg leier ut over 700 ulike kommunalboliger, flere næringslokaler, rådhuset og skoler/gymsaler til fritidsaktiviteter.

Leie bolig

Ønsker du å leie bolig av Steinkjerbygg?

Leie næringslokaler

Steinkjerbygg tilbyr flere attraktive kontorlokaler i ulike priskategorier.

Leie skole/gymsal

Ønsker du å leie en skole eller gymsal utenfor skoletid?

Leie rådhuset

Ønsker du å leie rådhussalen til et arrangement?

Ta kontakt med oss

74 91 40 00

Merk! Nye åpningstider for kundemottaket er mellom kl. 10.00 og 13.00. 

Hvis det skjer akutte hendelser som f.eks. vannlekkasje eller strømbrudd innenfor ordinær arbeidstid (08.00-15.30) kan også dette nummeret benyttes.

Vakttelefon: 46 87 47 37
Benyttes hvis det oppstår akutte hendelser utenfor ordinær arbeidstid (15.30 - 08.00) som ikke kan vente til neste virkedag.

 

Steinkjer - med røtter tilbake til 1941

Steinkjerbygg vil for alltid være skrevet inn i Steinkjers historie. Helt siden selskapet ble opprettet for å bidra til gjenreisningen av Steinkjer etter bombingen av byen, har selskapet vært en viktig utbygger.

Våre siste utbyggingsprosjekter

Steinkjer kulturhus

Ferdigstilt Høsten 2023

Guldbergaunet fotballhall

Ferdigstilt Februar 2022

Lø barnehage

Ferdigstilt Desember 2021
oftenasen

Ønsker du å kjøpe tomt eller eiendom i Steinkjer?

Drømmer du om å bygge ditt eget hus? Steinkjer Tomteselskap, som er et selskap i Steinkjerbyggkonsernet, har flere tomter tilgjengelig for salg både i by og bygd.