icon_house_blue

Om oss

Image Map

Om Steinkjerbygg

A/S Steinkjerbygg ble stiftet i oktober 1941 for å bidra til gjenoppbyggingen av Steinkjer. Siden den gang har Steinkjerbygg vært en viktig utbygger i byen. I 2003 ble alle kommunale boliger, både fra Steinkjer kommune og A/S Steinkjerbygg, samlet i et nytt felles selskap; Steinkjerbygg AS.

Steinkjerbygg er i dag organisert som et kommunalt foretak (KF). Vi er Steinkjer kommunes redskap når det gjelder kjøp, forvaltning, drift  vedlikehold og utbygging av den kommunale eiendomsmassen. Det vil si både eldresenter og  omsorgsboliger til ordinære leiligheter samt kommunens formåls-bygg slik som Rådhuset og Dampsaga kulturhus. Steinkjerbygg har også ansvaret for utbygging av nye boliger, næringsbygg og formåls-bygg på bestilling fra kommunen.

Vi er i dag 99 ansatte, hvorav 11 jobber i administrasjonen og 88 er vaktmestere og renholdere.

Sammen bygger vi Steinkjer!

Kontaktskjema

Telefon: 74 16 90 00

Selskapsoversikt