Kulturhuset

Ferdigstilles Sommer 2023
Illustrasjon fotballhall

Guldbergaunet fotballhall

Ferdigstilles Februar 2022

Lø barnehage

Ferdigstilles Desember 2021

Martenshagen bofellesskap

Ferdigstilt Oktober 2021

Mære skole og barnehage

Ferdigstilles Januar-februar 2021

O2

Ferdigstilt Juli 2021

Samfunnshuset

Ferdigstilt Juni 2021

Svedjan

Ferdigstilt September 2020

Innovasjonscampus

Ferdigstilt August 2019
DMSInn-Trøndelag

Helse- og beredskapshus

Ferdigstilt Juli 2019

Steinkjer skole

Ferdigstilt Juni 2019
Egge barneskole utendørs

Egge barneskole

Ferdigstilt Oktober 2018
Guldbergaunet hage

Guldbergaunet bosenter

Ferdigstilt August 2018