Kulturhuset

Ferdigstilles Sommer 2023
Illustrasjon fotballhall

Guldbergaunet fotballhall

Ferdigstilles Desember 2021

Lø barnehage

Ferdigstilles November 2021

Martenshagen bofellesskap

Ferdigstilles Oktober 2021

Mære skole og barnehage

Ferdigstilles August 2021

O2

Ferdigstilt Juli 2021

Samfunnshuset

Ferdigstilt Våren 2021

Svedjan

Ferdigstilt September 2020

Innovasjonscampus

Ferdigstilt August 2019
DMSInn-Trøndelag

Helse- og beredskapshus

Ferdigstilt Juli 2019

Steinkjer skole

Ferdigstilt Juni 2019
Egge barneskole utendørs

Egge barneskole

Ferdigstilt Oktober 2018
Guldbergaunet hage

Guldbergaunet bosenter

Ferdigstilt August 2018