Steinkjer kulturhus

Ferdigstilt Høsten 2023

Guldbergaunet fotballhall

Ferdigstilt Februar 2022

Lø barnehage

Ferdigstilt Desember 2021

Martenshagen bofellesskap

Ferdigstilt Oktober 2021

Mære skole og barnehage

Ferdigstilt Februar 2022

O2

Ferdigstilt Juli 2021

Samfunnshuset

Ferdigstilt Juni 2021

Svedjan

Ferdigstilt September 2020
Innovasjonscampus Steinkjer ute

Innovasjonscampus

Ferdigstilt August 2019
DMSInn-Trøndelag

Helse- og beredskapshus

Ferdigstilt Juli 2019

Steinkjer skole

Ferdigstilt Juni 2019
Egge barneskole

Egge barneskole

Ferdigstilt Oktober 2018
Guldbergaunet hage

Guldbergaunet bosenter

Ferdigstilt August 2018