Martenshagen bofellesskap

Om prosjektet

Steinkjerbygg KF har fått bestilling fra Steinkjer kommune på å bygge 8 leiligheter for unge funksjonshemmede med heldøgnsomsorg (HDO). Plassering blir på tomten etter Barnas Hus. Etter flere runder med mulighetsstudier ble det klart at det ikke var hensiktsmessig å gjenbruke det gamle bygget. Det ble derfor besluttet at Barnas Hus kunne flyttes til Lia gård for å gi plass for et nytt bygg.

Det nye bygget vil bli bygget i en stil som forener det moderne og det tradisjonsrike, med mange innspill fra gjenreisningsarkitekturen. I forprosjektfasen har det vært viktig å skape gode og funksjonable leiligheter for brukergruppen og det er jobbet tett med enhet habilitering og legetjenester, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brukerrepresentanter og andre ressurser i Steinkjer kommune.

Martenshagen bofellesskap vil få en naturlig nærhet til sentrum, Rismelen og Martenshagen park.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

August 2020

Ferdigstilling

Oktober 2021

Adresse

Eirik Jarlsgate 26

Kvadratmeter

1000 m²

Arkitekt

Letnes Arkitektkontor AS

Arkitekt forprosjekt

Sign Arkitektur AS

Prosjekterende

Norconsult AS

Totalentreprenør

Brødrene Sundli AS