Martenshagen bofellesskap

Om prosjektet

Steinkjerbygg KF har fått bestilling fra Steinkjer kommune på å bygge 8 leiligheter for unge funksjonshemmede med heldøgnsomsorg (HDO). Plassering blir på tomten etter Barnas Hus. Etter flere runder med mulighetsstudier ble det klart at det ikke var hensiktsmessig å gjenbruke det gamle bygget. Det ble derfor besluttet at Barnas Hus kunne flyttes til Lia gård for å gi plass for et nytt bygg.

Det nye bygget vil bli bygget i en stil som forener det moderne og det tradisjonsrike, med mange innspill fra gjenreisningsarkitekturen. I forprosjektfasen har det vært viktig å skape gode og funksjonable leiligheter for brukergruppen og det er jobbet tett med enhet habilitering og legetjenester, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brukerrepresentanter og andre ressurser i Steinkjer kommune.

Martenshagen bofellesskap vil få en naturlig nærhet til sentrum, Rismelen og Martenshagen park.

martenshagen
martenshagen

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

August 2020

Ferdigstilling

September 2021

Adresse

Eirik Jarlsgate 26

Kvadratmeter

1000 m²

Arkitekt

Letnes Arkitektkontor AS

Arkitekt forprosjekt

Sign Arkitektur AS

Prosjekterende

Norconsult AS

Totalentreprenør

Brødrene Sundli AS