Martenshagen bofellesskap

Om prosjektet

Steinkjerbygg KF har på bestilling fra Steinkjer kommune bygd 8 leiligheter for unge funksjonshemmede med heldøgnsomsorg (HDO). Plasseringen er sentral i Steinkjer på tomten etter Barnas Hus. Den tidligere barnehagen er flyttet til Lia gård for å gi plass for det nye bygget.

Det nye bygget er bygd i en stil som forener det moderne og det tradisjonsrike, med mange innspill fra gjenreisningsarkitekturen. I forprosjektfasen var det fokus på å skape gode og funksjonelle leiligheter for brukergruppen og det er jobbet tett med enhet habilitering og legetjenester, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brukerrepresentanter og andre ressurser i Steinkjer kommune.

Martenshagen bofellesskap har en naturlig nærhet til sentrum, Martenshagen og den nye flotte Rismelparken.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

August 2020

Ferdigstilling

Oktober 2021

Adresse

Eirik Jarlsgate 26

Kvadratmeter

1000 m²

Arkitekt

Letnes Arkitektkontor AS

Arkitekt forprosjekt

Sign Arkitektur AS

Prosjekterende

Norconsult AS

Totalentreprenør

Brødrene Sundli AS