Mære skole og barnehage

Om prosjektet

Skolen er dimensjonert for 270 elever fra 1. til 7. trinn. Tilknyttet skolen ligger Mærehallen og Mære samfunnshus. Disse lokalene blir brukt til kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag.

Mære barnehage har fire avdelinger. To småbarnsavdelinger med 12 barn på hver avdeling og to storbarnsavdelinger med 24 barn på hver avdeling.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

August 2020

Ferdigstilling

Februar 2022

Adresse

Tuvbakken 18

Kvadratmeter

Arkitekt

Arkitekt forprosjekt

Lyngstad Arkitekter AS

Totalentreprenør

FuglesangDahl AS