Mære skole og barnehage

Om prosjektet

Det er besluttet at det skal bygges ny skole og barnehage på Mære.

Skolen skal dimensjoneres for 270 elever fra 1. til 7. trinn. Tilknyttet skolen ligger Mærehallen og Mære samfunnshus. Disse lokalene skal brukes til kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag.

Mære barnehage skal ha fire avdelinger. To småbarnsavdelinger med 12 barn på hver avdeling og to storbarnsavdelinger med 24 barn på hver avdeling.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

August 2020

Ferdigstilling

Februar 2021

Adresse

Tuvbakken 18

Kvadratmeter

Arkitekt

Arkitekt forprosjekt

Lyngstad Arkitekter AS

Totalentreprenør

FuglesangDahl AS