O2

Om prosjektet

Steinkjerbygg KF har fått i oppdrag å bygge nye kontorlokaler til bl.a. NAV. Bygget blir oppført i 7 etasjer hvor NAV skal leie 5 av etasjene. Rivingen av O2-huset ble utført høsten 2019, og grunnarbeidene startet opp umiddelbart etter at alt var fjernet. Betongarbeidene er ferdige og massivtre-elementene er under montasje.

O2 bygg
O2 bygg

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

Oktober 2019

Ferdigstilling

Juli 2021

Adresse

Ogndalsvegen 2

Kvadratmeter

9300 m²

Totalentreprenør

FuglesangDahl AS

Entreprenør riving

AF Gruppen