Guldbergaunet bosenter

Om prosjektet

Steinkjerbygg KF fikk bestilling fra Steinkjer kommune på 32 omsorgsleiligheter med heldøgnsomsorg (HDO) ved Skjeftejordet bofellesskap jfr. sak 16/7 som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 17.02.16.

Skjeftejordet Bofellesskap byggetrinn 2, er en utvidelse av Skjeftejordet Bofellesskap som ligger på Guldbergaunet. Byggetrinn 2 inneholder 32 nye omsorgsleiligheter og er bygget sammen med eksisterende bygg. Det har vært fokus på å skape fellesarealer og møteplasser slik at det finnes samlingssteder for aktiviteter og fellesarrangement bl.a. sammen med frivilligheten. Slik det nye bygget er plassert i forhold til det eksisterende bygget skapes det to koselige tun for beboerne. Bygget er planlagt med vekt på fleksible løsninger for å kunne ivareta ulike brukergrupper.

Tidligere Skjeftejordet bofellesskap har skiftet navn til Guldbergaunet bosenter. Dette for å skape felles identitet når bofellesskapet ble utvidet og slått sammen med Ogndal eldresenter. De åtte ulike avdelingene på bosentret har fått navn etter lokale Steinkjer-navn og heter : Mokk, Midjo, Skjefte, Ogna, Støa, Svedjan, Reina og Bogen. De to spisesalene har fått navnene Snarkjøpet og Midtpunktet.

Guldbergaunet hage
skjeftejordet-bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Guldbergaunet bakside
Guldbergaunet
Guldbergaunet bosenter
Guldbergaunet hage
Skjeftejordet Bofellesskap
Guldbergaunet hage
skjeftejordet-bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Skjeftejordet Bofellesskap
Guldbergaunet bakside
Guldbergaunet
Guldbergaunet bosenter
Guldbergaunet hage
Skjeftejordet Bofellesskap

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

Ferdigstilling

August 2018

Adresse

Movegen 21

Kvadratmeter

3000 m²

Arkitekt

Espen Aursand Arkitektkontor AS

Arkitekt forprosjekt

Praksis Arkitekter AS

Prosjekterende

Norconsult AS, Trønderplan AS, ELProsjekt Trøndelag AS, Sinus AS

Bygningsmessige arbeider

FuglesangDahl AS

Heis

Reber Shindler Heis AS

Røranlegg

S-Rør AS

Elektro

Semi Elektro AS

Automasjon

EM Systemer AS

Luftbehandlingsanlegg

ACT