Svedjan

Om prosjektet

Svedjan bo- og habiliteringssenter vil være en omsorgsbolig hvor beboere i utgangspunktet habiliteres ut til selvstendige liv i samfunnet gjennom en 4 nivås modell. Ansatte vil kunne veilede i alle ferdigheter som kreves for å kunne bo selvstendig, samt følge opp beboere etter at de har flyttet ut av senteret. Miljøterapi, samtaleterapi og brukermedvirkning er viktige elementer i ansattes arbeid med beboerne.

Svedjan vil kunne tilby tilpassede arbeidsoppgaver til beboerne som ledd i arbeidstrening. Hensikten er å skape en verdi i beboers liv som gjør det attraktivt å skape gode rutiner i livet.

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

Høsten 2019

Ferdigstilling

September 2020

Adresse

Brevigvegen 2

Kvadratmeter