Innovasjonscampus

Om prosjektet

Innovasjonscampus Steinkjer (ICS) huser Nord Universitet samt 30 bedrifter og institusjoner. ICS vil har en gulvflate på 15 ooo m hvor Nord Universitet benytter tre fjerdedeler av arealet og resten er fylt av ulike næringsklynger. Dette blir en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv. Klyngene som skal inn i bygget er Landbruksklyngen, Forskning og Utvikling, Samfunnsutviklere og Kreativ klynge.

Prosjekteringsarbeidet ble ledet av InnoCamp AS (som er et datterselskap av Steinkjerbygg KF) i samarbeid med Statsbygg.

For mer informasjon besøk nettsiden til ICS på https://innovasjonscampus.no/

Innovasjonscampus Steinkjer ute
Innovasjonscampus Steinkjer ute
Innovasjonscampus Steinkjer ute
Innovasjonscampus Steinkjer ute

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

September 2015

Ferdigstilling

August 2019

Adresse

Skolegata 22, Steinkjer

Kvadratmeter

7000 m²

Arkitekt

Praksis Arkitekter AS, InCube AS

Prosjekterende

Norconsult AS, Steinkjer

Bygningsmessige arbeider:

FuglesangDahl AS

Heis

Otis AS

Røranlegg

RørTek AS

Elektroniske anlegg

Bravida AS

Byggautomasjon

GK inneklima AS

Luftbehandlingsanlegg

GK Nord-Trøndelag AS