Egge barneskole

Om prosjektet

Egge barneskole ble bygd i 1979 og ettersom elevtallet har økt så har skolen etter hvert blitt for liten. Løsningen på dette ble å bygge på en ny fløy. De nye lokalene inneholder amfi, musikkrom, mat og helse samt rom for kunst og håndverk. Utearealet har også blitt oppgradert og har blitt et flott område for lek og trivsel.

Egge barneskole
Fasade Egge barneskole
Fasade Egge barneskole
Fasade Egge barneskole
Egge barneskole situasjonsplan
Amfi egge barneskole
Egge barneskole taket
Egge barneskole utendørs
Egge barneskole sløyd
Egge barneskole skolekjøkken
Åpning Egge barneskole
Egge barneskole rømingstrapp
Nybygg egge barneskole
Egge barneskole
Egge barneskole
Egge barneskole
Egge barneskole
Fasade Egge barneskole
Fasade Egge barneskole
Fasade Egge barneskole
Egge barneskole situasjonsplan
Amfi egge barneskole
Egge barneskole taket
Egge barneskole utendørs
Egge barneskole sløyd
Egge barneskole skolekjøkken
Åpning Egge barneskole
Egge barneskole rømingstrapp
Nybygg egge barneskole
Egge barneskole
Egge barneskole
Egge barneskole

Nøkkelinfo om prosjektet

Byggestart

September 2017

Ferdigstilling

Oktober 2018

Adresse

Eggevegen 84

Kvadratmeter

900 m²

Arkitekt

Lyngstad Arkitekter AS

Totalentreprenør

Grande Entreprenør AS