Berethaugen – Stod

Store tomter med landlig beliggenhet på Binde

Tomtene ligger på Berethaugen som er et sentralt og relativt flatt område på hele 1 mål. Her har du stor tumleplass til lek og moro i egen stor hage. Her har du butikk, skole og barnehage, samfunnshus/hall og eldresenter i umiddelbar nærhet. Binde har et lite og velfungerende samfunn og et aktivt idrettsmiljø med egen idrettshall. Det finnes også velrenommerte matforedlingsbedrifter som er mye brukt av jegere, fiskere og andre kunder. Binde er en populær plass for mennesker i alle aldre med godt samhold i bygda.

 

Oversikt over tomtene med areal og priser (inkl. oppmåling og alle gebyrer):

  • Berethaugen 13  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 18  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 21  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 23  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 24  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 25  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 27  -  1000 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 29  -    850 m2  -  ca.kr 110 000,-
  • Berethaugen 31  -    950 m2  -  ca.kr 110 000,-
Reguleringskart Berethaugen