Steinkjerbygg fornyer seg

Nye nettsider og grafisk profil

Vi har nå gleden av å presentere Steinkjerbygg KF og konsern i ny drakt, med ny logo, ny grafisk profil og en modernisering av vårt digitale utseende. Vi retter en stor takk for profesjonell bistand fra Vigdis Nordtømme i Lindseth Reklame for utarbeidelsen av ny grafisk layout og logo samt Lovise Sverdrup i Smartmedia for moderniseringen av våre nettsider!

Med vår nye grafiske profil og nytt digitalt uttrykk vil Steinkjerbygg med en historie tilbake til 1941 være en god kombinasjon av retro og fremtidsrettet. 

NAVNET
Steinkjerbygg betyr både ”bygg i Steinkjer” og ”innbygger i Steinkjer”.
Vi er til for begge.

DET GRAFISKE UTTRYKKET
Steinkjerbygg sin logo er enkel, stødig og tydelig. Vi vil med det signalisere to viktige målsettinger; trygghet og funksjonalitet. Vi er stolte av at Steinkjerbygg har ei lang historie og mye erfaring. Skrifttypen vi har valgt i profilen gir en ”retro følelse”, noe som underbygger dette visuelt.

LOGOSYMBOLET
Logosymbolet viser retning. Vi ønsker å bygge opp Steinkjer – på alle vis.
Logosymbolet gir også et signal om grønne verdier og at vi bryr oss om miljøet både inne i – og rundt byggene. Og sist, men ikke minst; Steinkjerbygg tilbyr tak over hodet!