Det nye O2-bygget – midt i Steinkjer sentrum – skal være et fyrtårn i Steinkjerbygg KF sin satsing framover. Bærekraft og miljø er to faktorer som nå skal være med å forme sentrumsutviklingen i Steinkjer.

Som en kommunal aktør har vi i Steinkjerbygg et samfunnsansvar i egentlig alt vi gjør. Vi skal gå foran som gode eksempler, og det er nettopp dette vi tenkte da vi startet arbeidet med det nye O2-bygget.

Hele toppetasjen på det flunkende nye bygget venter nå på leietakere – på byens desidert beste tomt.

Her har du kort vei til butikker, kafeer og InnoCamp – tilholdssted for spennende og innovativt næringsliv.

Når det kommer til et så stort bygg vil vi ha stor påvirkning når det kommer til utslipp av klimagasser. Vi satte derfor som krav at klimagassutslippene i forbindelse med produksjonen av bygget skulle reduseres med minst 30 prosent i forhold til et standard bygg på samme størrelse med vanlig materialbruk.

Bygget midt i sentrum er satt opp i massivtre. Veldig kort fortalt er massivtre krysslimte sjikt av trelameller, eller planker, som settes sammen til solide elementer. Sjiktene krysslegges 90 grader i forhold til hverandre. Massivtre kan lages i ulike tykkelser, fra tre sjikt og oppover, avhengig av bruksområde og funksjoner prosjektet krever.

I det nye O2-bygget er det brukt rundt 2.400 kubikkmeter med treverk. Det tilsvarer cirka 4.000 fullvoksne grantrær. Trærne kommer i hovedsak fra Norden. Mye av det fra Nord-Sverige og mye fra Østlandet.

– Massivtre er veldig gunstig i forbindelse med miljø, bærekraft og miljøgassutslipp. Nettopp på grunn av at trærne lagrer CO2 mens de vokser og når vi bruker trærne vil CO2-en forbli i treverket. I dette bygget har vi brukt massivtre fra andre etasje og helt opp. Vi har tenkt bærekraft i alle ledd. Både i utbyggingsfasen, men også i driftsfasen fremover. I tillegg til å være bygd i massivtre varmes bygget opp av fjernvarme og flisfyring, forteller Svein Olav Hansen, ansvarlig for utleie av kontorlokaler i Steinkjerbygg.

Det er brukt en del betong i bygget også, og første etasje samt kjelleren er bygd i betong.

Det er lagt vekt på å bruke lavkarbonbetong. Det er en type betong som er produsert under strenge forhold når det kommer til energiforbruk og det som brukes i produksjonen av sementen. Dette bidrar til lavere utslipp enn ved vanlig produksjon av betong.

I betong må det også være armering – og i dette bygget er all armering resirkulert. Alt jern og armering som er brukt i bygget, er tidligere sendt opp til Mo i Rana og smeltet om til de produktene som er i O2-bygget i dag.

Bilde av Svein Olav Hansen

– Det er rundt 10.000 kvadrat gulvareal totalt i bygget. Så det er et stort bygg. Per i dag leier NAV kontorer i fem etasjer. Sweco og BDO deler 6. etasje. Nå er byggets fineste areal – selve toppetasjen – ledig. Vi våger å kalle det for Steinkjers råeste kontorlokaler, sier Hansen.

Det er utrolig mye spennende som skjer her i Steinkjer om dagen. Både offentlig og privat. Steinkjer er en kommune som våger å satse offensivt. De samarbeider godt med private aktører og sørger for at det bygges nytt samtidig og at det er rom for bedrifter som ønsker å satse.

Innvendig bilde av trappegang i O2-bygget

Steinkjer er en kommune i sterk vekst – og du har nå muligheten til å bli en del av alt det spennende som skjer i regionhovedstaden.

– Vår oppgave er å være kommunens redskap for å bygge drifte og forvalte formålsbygg i tillegg til kommunale boliger. Steinkjerbygg har også ansvar for tomtebygging i kommunal regi, vi drifter kulturbygg og har i det hele tatt en veldig allsidig oppgave, forklarer Hansen.

– Vi i Steinkjerbygg KF har vi et mål om å bygge så miljøvennlig som mulig.

Svein Olav Hansen, Steinkjerbygg

I det nye O2-bygget har vi også tatt i bruk en ny teknologi for solskjerming, kalt microshade, som stopper 90 % av solvarmen fra å slippe inn i kontorlokalene. Bygget blir varmet opp med fjernvarme fra InnTre, som brenner restmaterialer fra trevareindustrien og det er installert en varmegjenvinner med høy effekt.

Bilde av O2-bygget med togstasjon i bakgrunn

Hvorfor skal du leie kontorlokaler i toppetasjen på O2-bygget?

  • Beliggenhet – kort og greit. Det ligger veldig sentralt og nært. Med kontorer i O2-bygget er du kun et lite steinkast unna både tog, buss og taxi Du er rett ved fylkes- og kommuneadministrasjon, og like ved det nye kulturhuset som er under oppføring.
  • Byens beste utsikt.
  • God atmosfære
  • Lei kontorer i et miljøbevisst bygg. Viser at du tar ansvar og tenker miljø. Bygget er også det vi kaller et lavenergi-bygg. Det varmes opp av fjernvarme og flisfyring.

Vi har satset på bærekraft i alle ledd i både byggeperioden og ikke minst i driftsperioden framover.

Tør du å la sjansen til å leie Steinkjers råeste kontorlokaler gå fra deg?